ถ้าคุณ….และคุณอยากเที่ยว น่าจะดีกว่าถ้าจะไปเทียวกับทัวร์

หลายคนเปรียบเทียบการไปเที่ยวด้วยตัวเองกับการไปเที่ยวกับทัวร์ ที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย แต่ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าการไปเที่ยวกับทัวร์นั้นเหมาะกับใคร

  1. ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะยังไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการคุยกับตรวจคนเข้าเมือง การคุยกับร้านอาหาร หรือโรงแรม ทัวร์จะช่วยจัดการให้ท่านในการเดินทาง บางครั้งก็สามารถขอให้หัวหน้าทัวร์ไปซื้อของกับเราได้
  2. ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่อยากเสียเวลาในการเตรียมแผนการท่องเที่ยว หรืออยากจะหาคนช่วยในการเตรียมการท่องเที่ยว

เชื่อเถอะว่าการเตรียมการเดินทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือใช่เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง การเตรียมการเดินทางนั้นต้องคำนึงถึงหลายอย่าง เวลาเปิดปิดของสถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาในการเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยรถไฟ รถบัส หรือว่าจะกินอะไรดีที่ไหน หากเดินทางกับทัวร์ ทัวร์ก็จะเป็นคนคิดวางแผนเรื่องนี้ให้ ดังนั้นจึงประหยัดเวลาและสมองในการเตรียมแผนการท่องเที่ยว

3. ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ หรือครอบครัวที่มีจำนวนคนมากกว่า 7 คน มากคนก็มากความ และหลายครั้งถ้าเกิดความผิดพลาด อาจจะจบการเดินทางด้วยการเสียเพื่อน ดังนั้นถ้าไม่อยากเสียเพื่อนและอยากหาคนมารับผิดชอบในการจัดการการเดินทาง ก็น่าจะเดินทางกับบริษัททัวร์

4. ถ้าคุณเป็นรูปแบบบริษัท ก็เหมือนกับข้อด้านบน แต่ถ้าอยู่ในรูปแบบบริษัทจะมีด้านเอกสาร ด้านการเบิกค่าใช้จ่ายและแน่นอนว่า การเดินทางกับจำนวนคนเยอะ ๆ จะดีกว่าถ้ามีคนที่มีประสบการณ์มาดูแลคณะทัวร์

การเดินทางกับทัวร์ยัง

รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ราคาทัวร์ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ค่าVisa ค่าเครื่องบิน, ค่าที่พัก, และค่าอาหารในแต่ละมื้อ นั้นคือคุณสามารถจะรู้ค่าใช่จ่ายที่แน่นอนในส่วนดังกล่าว ส่วนค่า Shopping นั้นก็เป็นอีกส่วนทีทางทัวร์ไม่ได้รวมไว้

สำหรับคนไทยไปไหนก็มักจะต้องขอ Visa ดังนั้นถ้าเดินทางกลับทัวร์ ทางทัวร์จะช่วยในการสมัคร Visa ของท่านทำให้อุ่นใจว่า Visa จะผ่านแน่นอน

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นวุ่นวาย และแตกต่างจากการเดินทางไปต่างจังหวัดในประเทศ ดังนั้นการที่มีคนที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพมาช่วยในการท่องเที่ยวน่าจะเป็นความคิดที่ดี เรามาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่คุณควรจะให้ทัวร์ช่วยคุณในการท่องเที่ยวต่างประเทศ