หลายครั้งทาง Thai Tour UK ได้รับแผนการเดินทางจากทางบริษัทที่ทำงานร่วมกันที่ประเทศไทยแต่ต้องปรับปรุงแผนการเดินทางด้วยรถโค้ช “ทำไมเราจ้างรถจากลอนดอนให้ขับไปสก็อตแลนด์ใน 1 วันไม่ได้” อันนี้มันไม่ใช่ว่าไม่อยากวางแผนให้ แต่บางครั้งคนวางแผนการท่องเที่ยวที่เมืองไทยไม่ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการขับของคนขับรถในสหราชอาณาจักร การจำกัดความเร็วบนถนน และที่สำคัญความสนุกเหมาะสมสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ในสหราชอาณาจักรที่รวมถึงอังกฤษนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวกับชั่วโมงการขับรถของคนขับที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ทำตามคนขับอาจจะถูกปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีในการณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง และทางบริษัทรถก็จะถูกระงับ หรือยึดใบประกอบการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าคนขับจะอยากขับไปส่งแต่เขาเองก็ต้องตระหนักถึงกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน

และกฎหมายที่ว่านั้นคือ กฎหมายของ EU – The EU rules (Regulation (EC) 561/2006) ที่ตอนนี้อังกฤษได้รับเข้ามาใช้หลังจาก Brexit แล้ว สำหรับรถที่มากกว่า 9 คน นับรวมคนขับ

  1. ขับได้ไม่เกิน 9 ชั่วโมงในแต่ละวัน แต่ก็สามารถเพิ่มเป็น 10 ชั่วโมงได้ 2 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ และขับรถติดต่อกันไม่เกิน 4ชั่งโมงครึ่งโดยไม่พัก แต่หลังจากนั้นต้องพักอย่างน้อย 45 นาที ทั้งนี้การขับนับตั้งแต่พนักงานติดเครื่องยนต์ออกจากอู่ หรือที่พัก จนถึงกลับถึงที่พักในแต่ละวัน นั้นคือเราจะต้องคำนวณเวลาในการมารับตอนเช้า และเผื่อเวลาในการเดินทางกลับที่พักของคนขับในตอนเย็น
  2. การพัก 45 นาทีนั้นสามารถแบ่งเป็น ขับ 2 ชั่วโมง พัก15นาที ขับอีก2.5ชั่วโมง และพักอีก 30นาทีได้
  3. ดังนั้นจะได้ว่าการขับที่ยาวที่สุดคือ ขับ 4.5ชั่วโมง พัก 45นาที ก่อนที่จะขับอีก 4.5ชั่วโมง
  4. ใน1สัปดาห์ขับได้ไม่เกิน 56 ชั่วโมง และไม่เกิน 90 ชั่วโมงใน 2 สัปดาห์

นอกจากนั้นจะเป็นกฎที่รถยนต์จะสามารถขับได้เร็วสูงสุดไม่เกิน 110 km/h และบางทีอาจจะต้องผ่านช่วงรถติดบ้าง ก็จะทำความเร็วเฉลี่ยได้จริงๆ ก็ไม่เกิน 80 km/h นั้นยังไม่นับเวลาที่ผู้เดินทางต้องทานอาหารที่อาจจะใช้เวลา มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อมื้อ ดังนั้นเวลาที่จะขับรถจาก London ถึง Edinburgh อาจจะทำไม่ได้

และที่มากไปกว่านั้นการที่จะให้คนที่มาท่องเที่ยวนั่งรถกว่า 9 ชั่วโมงนั้นอาจจะได้รับคอมเม้น 1 ดาวจากทุกคน ผู้มีอายุก็จะปวดขา เด็ก ๆ ก็จะอึดอันอยากเดินเที่ยว โดยสรุปนั้น การเดินทางนอกจากจะต้องคำนึงถึงกฎหมายแล้ว ยังต้องคิดถึงความเหมาะสมด้วย

อยากทราบว่าการจัดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร สามารถส่งกำหนดการเดินทางมาให้ตรวจสอบได้